ἀποφθίνω

ἀποφθίνω
ἀποφθίνω med.,
1 die ]σώματ' ἀποφθᾰμένων Θρ. 3. 5.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αποφθίνω — ἀποφθίνω (Α) 1. εξολοθρεύω, αφανίζω 2. κάνω κάτι να εξαφανιστεί 3. (για ασθένειες) προκαλώ ή επιφέρω τον θάνατο 4. εκλείπω, πεθαίνω 5. ( ομαι) πεθαίνω 6. (μτχ.) ἀποφθίμενος πεθαμένος …   Dictionary of Greek

 • ἀποφθίσαι — ἀποφθίνω perish utterly aor inf act ἀποφθίσαῑ , ἀποφθίνω perish utterly aor opt act 3rd sg ἀποφθί̱σαῑ , ἀποφθίνω perish utterly aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφθιμένω — ἀποφθίνω perish utterly aor part mid masc/neut nom/voc/acc dual ἀποφθίνω perish utterly aor part mid masc/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφθιμένων — ἀποφθίνω perish utterly aor part mid fem gen pl ἀποφθίνω perish utterly aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφθίμενον — ἀποφθίνω perish utterly aor part mid masc acc sg ἀποφθίνω perish utterly aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφθίσειαν — ἀποφθίνω perish utterly aor opt act 3rd pl ἀποφθί̱σειαν , ἀποφθίνω perish utterly aor opt act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφθίσειεν — ἀποφθίνω perish utterly aor opt act 3rd sg ἀποφθί̱σειεν , ἀποφθίνω perish utterly aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφθίσωσιν — ἀποφθίνω perish utterly aor subj act 3rd pl ἀποφθί̱σωσιν , ἀποφθίνω perish utterly aor subj act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπέφθισε — ἀποφθίνω perish utterly aor ind act 3rd sg ἀπέφθῑσε , ἀποφθίνω perish utterly aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπέφθισεν — ἀποφθίνω perish utterly aor ind act 3rd sg ἀπέφθῑσεν , ἀποφθίνω perish utterly aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπέφθιτο — ἀποφθίνω perish utterly plup ind mp 3rd sg ἀποφθίνω perish utterly aor ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”